Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Pedicure Janny de Roos aan.

Pedicure de Roos is gevestigd aan de Miedweg 10, 8809HX te Boer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder KvKnr. 01122791.

 

Wij zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” en AVG.
In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Lees daarom deze verklaring zorgvuldig door. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. De privacyverklaring verklaart samen met onze algemene voorwaarden hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring dient u deze website te verlaten. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Pedicure de Roos behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21-06-2019.

 

Wat doen wij met de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld?

Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
-Doordat wij uw persoonsgegevens als naam en e-mailadres hebben, kunnen wij contact met u opnemen in geval van vragen of voor het maken van een afspraak voor het behandelen van uw voeten.
-De mailgegevens worden gebruikt t.b.v. directe communicatie.
-Gegevens m.b.t. de gezondheidstoestand worden als gevoelige informatie behandeld. Hiervoor hanteren wij een strikt geheimhoudingsbeleid. Omdat het nodig kan zijn deze gegevens met aanpalende beroepsbeoefenaars te delen (denk aan huisarts, podotherapeut, specialist, praktijkondersteuner, verpleegkundige, wondverpleegkundige) wordt u voor aanvang van de behandeling gevraagd het formulier “Toestemming gegevensverwerking” te ondertekenen. Hierin wordt beschreven met wie deze informatie kan worden gedeeld. U heeft het recht om de informatie van deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd door en/of eigendom zijn van Pedicure de Roos. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website.
Pedicure de Roos is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die gelinkte website. Pedicure de Roos raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicure de Roos verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedicure de Roos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met onze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen. Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens in de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Tevens kunt u een overzicht bij ons opvragen en vragen om gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te verzenden naar janny@pedicurederoos.nl of door een watch-app te sturen of een brief te sturen naar:

 

Pedicure Janny de Roos

Miedweg 10 8809 HX Boer

Bereikbaarheid

Van maandag t/m zaterdag ben ik telefonisch bereikbaar. Bij geen gehoor... laat een bericht achter op de voice-mail en ik bel u terug. Of klik op deze link  en mail mij, janny@pedicurederoos.nl

Pedicure Cadeaubon:

Een leuk idee om een vriend, vriendin of familielid te geven. De cadeaubon is er vanaf € 10,- en kan voor elke behandeling of product gebruikt worden.Aangesloten bij:
 
 

 

Privacy:

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, klik hier voor onze privacyverklaring.